Smart Fluid - innowacyjne ciecze zagęszczane ścinaniem

Komunikacja z Akcjonariuszami

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Warszawie

 

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, Zarząd spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918981 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1)   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.             

2)   Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    

3)   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4)   Przyjęcie porządku obrad.

5)   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.             

6)   Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.    

7)   Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.              

8)   Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.           

9)   Rozpatrzenie wniosku Za09/22/2022rządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie dalszego istnienia Spółki.

10) Podjęcie uchwał w sprawach:         

 1. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
 2. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 4. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021,
 5. udzielenia absolutorium Sylwii Szajkowskiej-Kobus z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021,
 6. udzielenia absolutorium Łukaszowi Wierzbickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021,
 7. udzielenia absolutorium Rafałowi Czubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021,
 8. udzielenia absolutorium Wojciechowi Stramskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 9. udzielenia absolutorium Mirosławowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 10. udzielenia absolutorium Bolesławowi Decowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 11. udzielenia absolutorium Januszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 12. udzielenia absolutorium Marcinowi Leonowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021,
 13. dalszego istnienia Spółki.

11)          Wolne wnioski.   

12)          Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.         

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 26 października 2022 roku o godzinie 10:00
w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, sala nr 5-7 (Ciech Vitrosilicon).

Brak wpisów w wybranych kryteriach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności