Smart Fluid - innowacyjne ciecze zagęszczane ścinaniem

Polityka prywatności

I.

Polityka Prywatności

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej strony internetowej (www.smartfluid.pl), ponieważ wasza prywatność jest dla nas bardzo ważna.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego (www.smartfluid.pl). Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Administratorem naszego serwisu internetowego jest Smart Fluid SA Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy: info@smartfluid.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym (www.smartfluid.pl) jest Smart Fluid S.A., dane kontaktowe: ul. Rydygiera 8, bud. 20, lok. 241, 01-793 Warszawa. Koordynator ochrony danych: IOD@ciechgroup.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi formularza kontaktowego, w tym prowadzenia komunikacji oraz nawiązania współpracy handlowej lub badawczo – rozwojowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) rozporządzenia 2016/679 dalej: RODO);
  2. w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby na wysyłanie informacji marketingowych na wybrany kanał komunikacji tzn. art. 6 ust 1 lit a) RODO;
  3. w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO.
 3. W przypadku, działań marketingowych, jeżeli udzielili Państwo oddzielnej zgody na kontakt elektroniczny lub/i telefoniczny, administrator może  kontaktować się z Państwem w powyższych sprawach za pośrednictwem poczty email lub/i telefonu, w tym poprzez SMS.
 4. Administrator  może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora danych. Administrator może również udostępnić Państwa dane osobowe innym spółkom Grupy CIECH do wewnętrznych celów administracyjnych na podstawie prawnie uzasadniony interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dodatkowo odbiorcami Państwa danych  osobowych są: banki, operatorzy pocztowi kurierzy, audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami), doradcy prawni.
 5. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe związane z uczestnictwem w Programie  do momentu rezygnacji z uczestnictwa w nim oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) przez okres wskazany przez przepisy podatkowe. W zakresie działań marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na kanał komunikacji, albo to czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności od tego, która z wyżej wymienionych czynności nastąpi pierwsza. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie email z informacją na adres: (IOD@ciechgroup.com).
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Państwa wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócili, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 7. W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – w tym w szczególności marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 8. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi prowadzenie działań marketingowych.

 

Polityki cookie

Pliki cookie – co to?

 1. Pliki cookie (w języku polskim: „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są tworzone przez przeglądarkę internetową w sposób automatyczny, podczas odwiedzin na stronie WWW.
 2. Informacje zawarte w konkretnym pliku cookie są odczytywane tylko i wyłącznie poprzez stronę WWW, z której pochodzi dany plik. W związku z tym strona WWW nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim komputerze.
 3. Dzięki pliku cookie, strona WWW otrzymuje informacje o tym, w jaki sposób z niej skorzystasz oraz może dostosowywać treści, które są Ci wyświetlane lub też zaoferować pomoc.

Do czego strona internetowa wykorzystuje pliki cookie?

 1. Na stronie portalu mogą być wykorzystywane takie pliki cookie jak: niezbędne, statystyczne, marketingowe i nieklasyfikowane.
  • Niezbędne pliki cookie
   przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
  • Statystyczne pliki cookie
   pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, jakie jest źródło ich ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie strony.
  • Marketingowe pliki cookie
   stosowane są w celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń wobec użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  • Nieklasyfikowane pliki cookie
   to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Jak długo korzystamy z plików cookie?

 1. Okres retencji wykorzystywania plików cookies zależy od nich rodzaju. Pod tym względem wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:
  • sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki te mają charakter tymczasowy, ale są obowiązkowe, aby niektóre funkcjonalności działały poprawnie;
  • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Czas ten zależy od wyboru, którego możesz dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz ponownie naszą stronę.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z plików cookie, ale zmieniłeś zdanie lub chcesz uzyskać więcej informacji o zarządzaniu plikami cookies - poniżej wskazujemy sposoby, w jakie możesz zmienić ich ustawienia:
 2. Przypominamy, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę internetową portalu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z niej.
 3. Gdy używasz blokady wobec plików cookies w swojej przeglądarce, przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje również mogą nie działać poprawnie.
 4. W przypadku usunięcia plików cookies na urządzeniu (wyczyszczeniem historii przeglądania w przeglądarce) możesz utracić zapisane informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności