Smart Fluid - innovative liquids thickened with shear

EU Funds

Smart Fluid Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pn. „Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania inteligentnych materiałów absorbujących siłę uderzenia dzięki wykorzystaniu właściwości płynów zagęszczanych ścinaniem (ang. shear thickening fluids - STF)”.

 

 

  • Cel projektu: weryfikacja w warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF opracowanych przez Spółkę do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży/elementów ochronnych/akcesoriów sportowych. Pozytywna weryfikacja ww. tezy pozwoli wnioskodawcy na uruchomienie komercyjnej działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży materiału wykorzystującego STF

  • Planowane efekty: innowacyjny materiał o podwyższonych parametrach absorpcji siły dzięki wykorzystaniu STF

  • Koszty kwalifikowane projektu: 9 387 563,53 PLN

  • Wkład Funduszy Europejskich: 5 015 543,43 PLN

 

 

smartfluid.pl

smartfluid.pl

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy